Линейна последователност от музикални тонове

Съдържание:

 1. Навигация
 2. каква музика е популярна в средновековния период?
 3. В музиката имитацията е повторението на мелодия в полифонична текстура малко след първото му появяване в различен глас. Имитацията помага да се осигури единство на състав и се използва във форми като фуга и канона. Какво е хомофонично?
 4. Gregorian Chant изигра основна роля в развитието на полифония. Грегорианският пеене традиционно пееше с хора от мъже и момчета в църкви или от жени и мъже с религиозни заповеди в техните параклиси. Това е музиката на римския ритуал, изпълняван в масата и монашеския офис. Какво означава мелодия?
 5. 1: Сладка или приятна последователност или подреждане на звуци, докато всички ветрове с мелодия звънят - П. Б. Шели. 2: Ритмична последователност от единични тонове, организирана като естетична цяла кожена мелодия, пръстите на пиперите свирят на мелодията на тръба, наречена cahill. Какво е друга дума за мелодия?
 6. ритмична последователност от единични тона, варираща в по-голямата си част в рамките на даден ключ, и така свързана, така че да се образува музикално цяло, имайки единство на това, което е технически наричана музикална мисъл, веднага приятна за ухото и характерни в изразяване
 7. mel'o-di, n. Въздух или мелодия: Музика: Приятно поредица от единични музикални звуци, както се отличава от хармония или съгласуването на последователност от едновременни звуци. Elō'Deon, малък тръстиков орган: подобрено разнообразие от Actoreon.-adj. Elod'ic-n. л. Elod'ics, клон на музиката, свързан с мелодията.-adj. Elō'Housious, пълен с мелодия: приятен за ухото. elō'lyly.-n. Elō'diousness.-V. . El'odise, за да се направи мелодично: да се намали до формата на мелодица.-V. . да композираме или пееш мелодии. ел'одист. [Fr. - късно l.-gr. Мелджия-мелос, песен, ōdē, леженост.]
 8. Twiits. Те са тъкани y лъжа уомбатий Umcya. Kalingac. Bontock. Inabeld. Gaddang13. Те също са квалифицирани тъкачи; Техният метод, използван при тъкане, е Ca ... Lled Ikat. . Kalingac. Bontocb. Inabeld. Yakan14. Тази техника, която поставя текстура върху раираните ленти, се използва от тъкачите на Калинга, които живеят в горната част на Benguet и планинска провинция. . Twirl-Weaved техника C. Inabel TechniqueB. Ikat техники. Техника на връзката15. Това е дълъг текстил или тъкан, измерващ около десет до петнадесет инча широк и дълъг от три до пет фута и се използва за покриване на частните части на мъжете на Калинга. . Ginaspalawanes C. Бахагб. Ikatd. INABELHYSISACTICERECTIONS: Изберете буквата на най-добрия отговор.
 9. Защо бях блокиран?
 10. Има няколко други "трикове", които можете да използвате, за да започнете да създавате свой личен мелодичен речник. Тъй като мелодиите се състоят от съвпадение и разединявани форми, можете да започнете с тези *. Какви са някои съвпадните форми? Везни, или парчета от скали, са последователност от стъпкови тонове. Какви са някои дистриктни форми? Счупени акорди (арпеджио) са тонове, подредени като поредица от прескачания. Джаз играчите прекарват толкова много време, практикуващи тези фундаментални умения, защото трябва да имаме свобода достъп до тези музикални материали, когато импровизираме. * Това са само някои примери - това описание по никакъв начин не е изчерпателно.
 11. Джаз импровизацията обикновено се случва като част от работата на определена предварително композирана музика. (Това не винаги е вярно, но това описание ще осигуряваме на нашите цели.) Това, което може да се окаже, че парче? Тя може да бъде нещо от стандартния репертоар джаз или, което някои наричат ​​The Great American Songbook (от Берлин, Портър, Гершуин и др). Тя може да бъде оригинална настройка специално написани като средство за импровизация (от Ellington, Monk, Mingus, Къриа, Колтрейн, Метени, по-кратки и др). Тя може да бъде почти всичко, но по-голямата част от музиката, която играе ще съдържа някои общи структурни елементи. Тези елементи включват:
 12. Re-посочва и украсяване на мелодията. Използвайки фрагменти от скали и акорди. Създаване, повтаряйки и трансформиране на мотиви, използвайки # 1 и # 2.

Навигация

"Мелодия" Мелодия, също настройте, глас или линия, е линейна последователност от музикални тонове, които слушателят възприема като едно цяло. В най-буквалния си смисъл мелодия е комбинация от стъпка и ритъм, докато по-фигуративно, терминът може да включва наследяване на други музикални елементи като тоналния цвят.

каква музика е популярна в средновековния период?

Средновековната музика беше едновременно свещена и светска. По време на по-ранния средновековния период литургичният жанр, предимно gregorian пеене, беше монофонич. Полифонични жанрове започнаха да се развиват по време на високата средновековна ера, превръщайки се от по-късния тринадесети и началото на четиринадесети век. каква дума най-добре обхваща средновековна музика?

В музиката имитацията е повторението на мелодия в полифонична текстура малко след първото му появяване в различен глас. Имитацията помага да се осигури единство на състав и се използва във форми като фуга и канона. Какво е хомофонично?

Условия в този комплект (8) Какво общо има пеене с нова ера музика? Усещането е не-авторитарно и не е неуверено и неагресивно. Той плува неограничена и много от някои характеристики се намират в нова възраст - следователно новата популярност на средновековната песен. Какво означава Gregorian Chant?

Gregorian Chant изигра основна роля в развитието на полифония. Грегорианският пеене традиционно пееше с хора от мъже и момчета в църкви или от жени и мъже с религиозни заповеди в техните параклиси. Това е музиката на римския ритуал, изпълняван в масата и монашеския офис. Какво означава мелодия?

Мелодия (от гръцки μελῳδία, melōidía, пеене, пеене), също мелодия, глас или линия, е линейна последователност от музикални тонове, които слушателят възприема като единен субект. Линията или част не трябва да бъде мелодия за преден план. Какво е най-доброто определение на мелодията?

1: Сладка или приятна последователност или подреждане на звуци, докато всички ветрове с мелодия звънят - П. Б. Шели. 2: Ритмична последователност от единични тонове, организирана като естетична цяла кожена мелодия, пръстите на пиперите свирят на мелодията на тръба, наречена cahill. Какво е друга дума за мелодия?

нещо, което е тулозно или красиво да слушате, е мелодично. Ако вашият френски учител има приятелска усмивка и мелодичен глас, вероятно бихте могли да седнете и да слушате нейните разговори с часове. Всичко, което звучеше - птичи трел, глас на поети или мелодия, пеят под душа - е мелодичен. Как пишете добра мелодия за глас?

ритмична последователност от единични тона, варираща в по-голямата си част в рамките на даден ключ, и така свързана, така че да се образува музикално цяло, имайки единство на това, което е технически наричана музикална мисъл, веднага приятна за ухото и характерни в изразяване

Freebase (/ гласове) Оценете тази дефиниция:

mel'o-di, n. Въздух или мелодия: Музика: Приятно поредица от единични музикални звуци, както се отличава от хармония или съгласуването на последователност от едновременни звуци. Elō'Deon, малък тръстиков орган: подобрено разнообразие от Actoreon.-adj. Elod'ic-n. л. Elod'ics, клон на музиката, свързан с мелодията.-adj. Elō'Housious, пълен с мелодия: приятен за ухото. elō'lyly.-n. Elō'diousness.-V. . El'odise, за да се направи мелодично: да се намали до формата на мелодица.-V. . да композираме или пееш мелодии. ел'одист. [Fr. - късно l.-gr. Мелджия-мелос, песен, ōdē, леженост.]

Как се произнася мелодия?

Twiits. Те са тъкани y лъжа уомбатий Umcya. Kalingac. Bontock. Inabeld. Gaddang13. Те също са квалифицирани тъкачи; Техният метод, използван при тъкане, е Ca ... Lled Ikat. . Kalingac. Bontocb. Inabeld. Yakan14. Тази техника, която поставя текстура върху раираните ленти, се използва от тъкачите на Калинга, които живеят в горната част на Benguet и планинска провинция. . Twirl-Weaved техника C. Inabel TechniqueB. Ikat техники. Техника на връзката15. Това е дълъг текстил или тъкан, измерващ около десет до петнадесет инча широк и дълъг от три до пет фута и се използва за покриване на частните части на мъжете на Калинга. . Ginaspalawanes C. Бахагб. Ikatd. INABELHYSISACTICERECTIONS: Изберете буквата на най-добрия отговор.

1. Какви са материалите в Bumay? Ne Gravelsandand Asesc. восък и дневен. почвен и восък чакъл и прахообразен сапун2. Някои дизайн като тези ... Намерени в антични бижута са напълно направени от Becausedone от Machinesa Feetcelbowb. Kneedhand3. Ling-ing-o, който е жена около врата, обслужва Assymbtribesa Nice Granaryc. FertilityBraind. Плодове4. Какво мастило се използва от Wang-OD в традиционната й татуировка? Използвана масла. Бои и водни платки. въглен и вода. вода и сапун5. Той се счита за облекло и декорация, защото покрива гърдите и arma jewelriesc. татуиране. амулетд. керамика6. Какъв елемент на изкуствата обикновено се използва в традиционната татуировка на Калинга? Alinec Textureb Colord. alue7. Какви принципи на дизайна са видни в Bumay на Llocos?

Защо бях блокиран?

Този сайт използва услуга за сигурност, за да се защити от онлайн атаки. Действието, което току-що извършите задействате решението за сигурност. Има няколко действия, които биха могли да задействат този блок, включително да подадете определена дума или фраза, командата на SQL или малформация. Какво мога да направя, за да разреша това?

Ако сте направили домашното от предишните уроци, имате някаква представа за това как един ограничен брой бележки звучат в някои прости хармонични рамки. Имате (надявам се) да слушате джаз художници, които се възхищавате и може да искате да подражавате. Работихте по време на време и се запознайте със звука на прости хармонични прогресии. Сега е време да започнете да поставяте някои от тези градивни елементи заедно, за да играете някаква действителна музика (каква е концепцията!).

Откъде идват импровизирани мелодии? В крайна сметка те произхождат от едно и също място, от която идва цялата музика - въображението на музиканта. В този случай това означава, че! Вече сте играли някои мелодии в част 1, но те са били ограничени от насоките, които създадохме, за да започнем нещата. За да се върнете в аналогията на пастелката, сега искаме да ви дадем избор от цветове и по-експанзивно платно за използване, тъй като джаз играчите могат да направят всички видове избор за какво да играят кога. Но с голяма свобода идва голяма отговорност (и не говоря за политиката). Не можете просто да играете нещо, нали? Трябва да има някаква структура, така че нека поговорим за някои от начините, по които можете да изградите мелодии.

Мелодиите често се състоят от една или повече музикални фрази или мотиви и обикновено се повтарят по време на състав в различни форми. Мелодиите могат също да бъдат описани по тяхната форма, интервалите между терени, независимо дали са в съответствие (стъпване) или разграничица (прескачане), тяхното присъщо напрежение и освобождаване, непрекъснатост и съгласуваност. (Перифразирана от Уикипедия)

Ако все още не сте толкова добри в бележката, мелодията е поп отива на невестулката в ключа на C. (използвах тази мелодия в статия, която може да ви бъде интересна: Джаз слушане 101 ,) Този малък диси съдържа всички характеристики на мелодия, която току-що изброяла. Той има два 4-бар фрази, които са много подобни един на друг. Той има и двете стъпки (барове 1, 3 и 5) и прескачане (барове 2, 4, 6, 7 и 8), ритмична съгласуваност, напрежение (мярка 7 "поп!") И освобождаване (мярка 8 "отива на невестулката." ). Нашите уши непременно разпознават тази мелодия като едно цяло.

Как трябва да взема това интелектуално описание и да се науча да създавам мелодии? - Може да попитате. За щастие, отговорът е по-прост, отколкото може да си представите. Музикантите са преподавали всички тези насоки от векове, като слушаха и учеха от предварително съставена музика. Ако искате да интернализирате "джаз мелодиите", трябва да научите някои джаз мелодии! Това е най-мощният инструмент, който можете да използвате, за да "изпълните творческия си кладенец" с добър материал, който да извлечете, когато научите как да съставяте на мухата (което по същество е това, което импровизира).

Има няколко други "трикове", които можете да използвате, за да започнете да създавате свой личен мелодичен речник. Тъй като мелодиите се състоят от съвпадение и разединявани форми, можете да започнете с тези *. Какви са някои съвпадните форми? Везни, или парчета от скали, са последователност от стъпкови тонове. Какви са някои дистриктни форми? Счупени акорди (арпеджио) са тонове, подредени като поредица от прескачания. Джаз играчите прекарват толкова много време, практикуващи тези фундаментални умения, защото трябва да имаме свобода достъп до тези музикални материали, когато импровизираме. * Това са само някои примери - това описание по никакъв начин не е изчерпателно.

Учебни мелодии

Джаз импровизацията обикновено се случва като част от работата на определена предварително композирана музика. (Това не винаги е вярно, но това описание ще осигуряваме на нашите цели.) Това, което може да се окаже, че парче? Тя може да бъде нещо от стандартния репертоар джаз или, което някои наричат ​​The Great American Songbook (от Берлин, Портър, Гершуин и др). Тя може да бъде оригинална настройка специално написани като средство за импровизация (от Ellington, Monk, Mingus, Къриа, Колтрейн, Метени, по-кратки и др). Тя може да бъде почти всичко, но по-голямата част от музиката, която играе ще съдържа някои общи структурни елементи. Тези елементи включват:

Дотук се концентрирали само върху мелодия. Тъй като ние сме били като каза, ако искате да научите как да се импровизира, учене някои репертоар е от съществено значение. Но лечение на мелодията като изолиран компонент на състав, е доста трудно. Всички аспекти на парче работят заедно, за да се създаде взаимосвързана музикално преживяване. И, както се оказва, че е много по-лесно да се интернализират мелодия в контекста на цялата композиция, а не като отделен парче данни. Да вземем един бърз поглед на песен, която за кратко е разгледано в част 3.

Форма: 12 бара общо; 3 4-бар фрази структурирана А Б А. е името, което даваме на първата част (или фраза) на една песен. Секцията А често се връща 1 или повече пъти. раздел Б (понякога се нарича "мост") е втората част, обикновено с мелодичния / хармонична съдържание, което е различно от А. В този случай, част Б могат да бъдат разделени по-нататък в 2 идентични 2-бар фрази.

Форма: 12 мерки, разделени в 3 подобни 4-бар фрази. Melody: A 4-бар низходящ малка пентатонична "риф", който се повтаря 3 пъти. Хармония: Блус в ключа на Bb (много повече за тази повсеместна прогресия по-късно). Стил: хард боп, средно темпо люлка.

Сони Ролинс (тенор саксофон), Уилбър Ware (бас) и Елвин Джоунс (барабани), записани на този спектакъл през 1957 г. на един класически албум, наречен "Една нощ в Село Vanguard". Настойчиво ви моля да придобие копие от това съобщение - можете да науча много от слушане на тези джаз майстори играят.

Както казах по-рано, тази форма е 12 мерки дълги, разделени в 3 4-бар фрази. Хармонията на Sonnymoon За втора е почти толкова просто, колкото Twinkle, Twinkle. Има общо 5 струни: I II IV V и VI. В този случай, всички хордите (с изключение на II) са доминиращи 7ths за разлика триади. Структурата на този 12-бар блус е: I / IV / I / I | IV / IV / I / VI | II / V / I VI / II V |

Ако имате нужда от малко опреснителен върху структурата на тези видове акорди, моля, посети отново дискусията нарича Използването акорд тонове в част 2. Може също да искате да видите нашите FREEJAZZ CHORD правопис видеоклипове.

Re-посочва и украсяване на мелодията. Използвайки фрагменти от скали и акорди. Създаване, повтаряйки и трансформиране на мотиви, използвайки # 1 и # 2.

Сега нека работата по създаване на мелодии за Sonnymoon за двама, в 3 етапа: Re-посочва и украсяване на мелодията. Използвайки фрагменти от скали и акорди. Създаване, повтаряйки и трансформиране на мотиви, използвайки # 1 и # 2. 1. украсявам мелодия: След като сте вътрешно мелодията, да го използвате като отправна точка за вашето импровизация. Тъй като мелодия се основава на непълнолетен пентатониката на Bb, можете да използвате бита и парчета от този мащаб играе нагоре, надолу и настрани. Надлъжни бележките; съкрати бележките; правя каквото си EAR каже да го точно както е в част 1 и част 2. Чуваш ли бележка или две, което е извън пентатониката? Използваи го! Смятате ли, че няколко различни ритми? Използвайте ги, (толкова дълго, тъй като люлка!).

Не забравяйте, че можете да получите да се контролира такива неща, като дължини бележка, артикулация, динамика, плътност и използване на пространството. Както казах и преди, че има много на свобода, но също така и много решения, които трябва да бъдат направени - и не много време, за да ги направят. Ето защо ние сме само с един мелодичен градивен елемент в даден момент. Слушайте внимателно как Сони Ролинс прави точно неща от този род в целия си соло - блестящо, разбира се.

Търсене на кръстословици отговори и улики

Longman речник с определения съвременно EnglishWord в Longman речник за съвременно английски именни словосъчетания ОТ Други вписвания соул глас / вокали / мелодия и т.н. ▪ си сила, соул глас словосъчетания ОТ CORPUS ■ прилагателно прост ▪ Йорик бяха изхвърлени силните ритми, простият мелодии и достъпните текстовете, които характеризират.

Дефинициите на Collaborative International DictionaryWord в Collaborative International речник Melody \ Мел "о * ди \, М .; пл мелодии [OE Melodie, F. m [ 'е] lodie, L. Melodia, FR... гр пеещ, хорова песен, Франция музикални, мелодични;.?.? me`los песен, мелодия + песен Виж Одата] а сладко или приятна поредица от звуци приспани със звук на сладкото.... Определенията на Douglas Harper речник в речника на Дъглас Харпър речник в края на 13в., От старата френска мелодий "музика, песен, мелодия" (12с.), От покойни латински мелодия, от гръцката мелоида "пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене, пеене на гръцки и пеене Песен, мелодия за лирична поезия, "От Мелос" песен, част от песента "(виж Мелизма) + OEDE" Song, Ode "(виж Оде).

Топ 5 материали

Дисни Цар Лъв Връща към Холивуд Pantages театър новини

Дисни Цар Лъв се връща в Орфиъм ноември 1128.

Дисни Цар Лъв Връща към Холивуд Pantages театър новини
Ползите от деца учат музика

1. Музиката и танците се ангажира мозъка на децата да научат нови неща, като звуци, думи и модели чрез музиката. И с танц, те могат да изследват и да контролира движенията на тялото. Тези дейности са чудесни за развитие и стимулиране на връзки в нарастващата мозъка. . Той помага култивира комуникационни умения.

Ползите от деца учат музика
Причини, поради които хората слушат музика

Трябва ли учениците да могат да слушат музика по време на училище Някои хора може да откриете, че слушането на музика ги отвлича вниманието да се концентрира, но по някаква ... Пълно Есе Sample безплатно.

Причини, поради които хората слушат музика
Слушането на музика като хоби

Нишката е създадена от журналист Шив Aroor на Twitter..

Слушането на музика като хоби
Онлайн музика за изтегляне DailyESL. ом

Тази статистика показва резултатите от проучване за желанието да се плаща за слушане на музика в Южна Корея през 2020..

Онлайн музика за изтегляне DailyESL. ом
Внимание изисква CloudFlare.

Намерете човек за слушане на музика фондовите изображения в HD и милиони други royaltyfree борсови снимки, илюстрации и вектори в колекцията Shutterstock. Хиляди нов, висококачествен снимки добавят всеки ден..

Внимание изисква CloudFlare.
66-добрата музика цитати и поговорки

Слушане на музика цитати, за да вдъхнови вътрешния си самостоятелно Музиката е хубаво нещо, за да слушате. Това не е нещо, което да проповядва на другите за, не си кауза. Това е, което го isand този красив artfor.

66-добрата музика цитати и поговорки
Цитати за слушане на музика

Просто слушате музика кавички. Марк Indelicato слушам толкова много различни видове музика, искам да кажа, аз.

Цитати за слушане на музика
описващи звуци, които са приятно да слушам синоними и сродни думи Macmillan речник

Подробен списък на синоними за описване звуци, които са приятно да слушам, от Macmillan речници и енциклопедии.

описващи звуци, които са приятно да слушам синоними и сродни думи Macmillan речник

Любими днес

Слушането на музика и физиологични и психологически функциониране на посредническа роля за регулиране емоции и стрес реактивност PubMed

Музика може да бъде тайна за подобряване на резултатите от тестовете, останете фокусирани, както и подобряване на настроението ви.

Нова музика, която възнаграждава за мозъка

Обсъждане на това, защо е добро за мозъка ви да слушате музика, която сте чули преди, на най-новия епизод на нашия подкаст

Внимание изисква CloudFlare.

Проектът Github ви позволява да играете Apple Music или да запишете песни на уеб играч на IPod Classic. Ето как да го използвате.

Внимание изисква CloudFlare.

В електронния танцов музика EDM, мелодия, хармония и ритъм често са неразличими, а следователно са недостатъчни като описателни категории. Timbres на EDM са еднакво неуловими описването на тази музика по отношение на своите източници синтезатори, компютри ... ни разказва малко за себе си. Като цяло, опитът на слушането на EDM е трудно да се характеризира. Може би това описателно умение е, което кара анализаторите да споделят EDM естетична провал извън танцовия клуб. Тази статия предлага EDM да успее като музика за тясно слушане не само за танци. Аз разследвам възможността да се анализира звукозащитен обект, техника за слушане, която създадох да се справя с Avantgarde Music, също може да помогне на слушателите да опишат и обсъждат EDM по начини, които не само на културния контекст, но звуците на самата музика. Различно дефинирани и използвани от електронни музиканти, терминът звуков обект може да се отнася до нещо от звук без референтни конотации, до широко дефинирано звуково устройство, на извадката звук или единна комбинация от звук и жест. Анализът на звуковия обект е идентифицирането и описанието на звуковите обекти и как те функционират в музиката. Прилагам звуков анализ на обект към yasushi miuras писта капризна, опитвайки се да покаже, че звуков обект може да предложи конкретен и разказващ речник за EDM. Връзки между звуков обект анализ и жизненоважен материализъм теорията, че всяко явление с способността да се повлияе на други явления представлява материално тяло, предполага, че слушането е, колкото танци, среща между материални тела и въплътена форма на диалог. Така слушането и танците могат да бъдат по-сходни, отколкото в началото.

5 най-добрите приложения, за да слушате музика, без данни или WiFi през 2021 г.

Живи Pisticci радиостанции онлайн. Слушайте любимата си Pisticci, Италия музика безплатно без да се регистрирате в Onlineradiobox. ом

CD Quality Интернет радио High Resolution Audio

Слушайте хиляди интернет радиостанции предава на живо в момента. Преглед на всички ваши любими музикални жанрове и подкасти. Слушай онлайн на mytunerradio. ом

10 Най-добра музика офлайн приложения да слушате музика без WiFi или данни

Най-добрите безплатни приложения за музика за слушане офлайн Spotify. Deezer. Soundcloud. Google Play Музика. Пандора. Apple Music. Amazon Music. Slacker Radio

Мрежа Наука и последиците от Music предпочитания относно Функционално Brain Свързване От Бетовен да Еминем

Това са най-добрите 102 песни на всички времена според критиците, награди, и продажбите.

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".