Културен музикознание музикален анализ на culturethe културен анализ на музика

Съдържание:

  1. Намерете копие на линия
  2. Първият учен въвеждане на концепцията за систематично музикознание, като подчерта, че е важно и уникалността на своя научен подход (виж немското понятие Musikwissenschaft), беше австрийският музиколог Гуидо Адлер на 1885 г. В сегашната терминология, областта на системното музикология обхваща всички музиковедски подобласти, които се занимават с музиката като цяло - не само с конкретен израз на това
  3. Серията обхваща последните проучвания, горещи теми и тенденции в системната музикална музика. След силно интердисциплинарния характер на полето, публикациите свързват различни мнения за музикални теми и проблеми с полетата с множествена методология, теоретичен фон и модели. Той предпазва експерименталните находки, изчислителни модели, психологически и неврокогнитивни изследвания и етническо и градско поле работят в разбиране на музиката и неговите характеристики. Той също така поддържа проактивен изглед на полето, което предполага твърди и софтуерни решения, нови музикални инструменти и контролни инструменти, съдържателни системи или патенти в областта на музиката. Нейната цел е да продължи в над 100 години международна и интердисциплинарна традиция на систематичната музикация, като представя текущите изследвания и нови идеи до преразглеждане и концептуални перспективи. Той е отворен за тематични обеми, монографии и конферентни производства. серията, затова обхваща ядрото на систематичната музикална музика, - музикална акустика, която обхваща цялата гама от изграждане на инструменти и подобряване, музикално обработване на сигнали и музикално извличане, модели на акустични системи, звук и студио, стая, акустика, Звезди и звуков дизайн, музикален производствен софтуер и всички аспекти на производството на музикален тонус. Той също така обхваща приложения като дизайн на синтезатори, тон, ритъм или тембърни модели, базирани на звук, игри или стрийминг и разпространение на музика чрез глобални мрежи. Етномузикология
  4. Всички становища ще бъдат направени под формата на удължени резюмета. Разширеният резюме дава възможност да опишете мотивацията за вашата работа и използваната методология, както и подробни резултати и заключения.
  5. Орални презентации
  6. Бързо резюме на това, което трябва да знаете:
  7. Музикацията се занимава с музика от различни гледни точки и с много различни методи. Той не знае нито стилистични, нито културни граници. Така музиката на дълго почистените композитори, както и текущите музикални графики или музика от други култури може да се превърне в фокус на изследването. В същото време това не е само за самата музика, но и за това как да се справим с него, например когато слушате или да правите музика. Например, въпросът за това как паметта за музикални функции или как емоциите на музиката може да се разглеждат точно толкова, колкото етап страх по време на изпълнение или практически процеси на музиканти. Музикацията преследва своите изследователски въпроси, основно въз основа на теоретични съображения и емпирични изследвания, а не с помощта на практическо музикално образование. Историческа музикална музика
  8. Как проучва студент по системна музикална музика Какво друго е там? Докато има цяла култура, изградена около това как да продължи в академичните среди, няма толкова много достъпна за учениците от града, за да разберат как да приземят индустриална работа от Академията.

Намерете копие на линия

Този уникален справочник оферти холистичен описание на многоликия областта на системното музикология, което е изучаване на музика, неговото производство и възприемане, както и нейното културно, историческо Прочетете повече. Отзиви

Първият учен въвеждане на концепцията за систематично музикознание, като подчерта, че е важно и уникалността на своя научен подход (виж немското понятие Musikwissenschaft), беше австрийският музиколог Гуидо Адлер на 1885 г. В сегашната терминология, областта на системното музикология обхваща всички музиковедски подобласти, които се занимават с музиката като цяло - не само с конкретен израз на това

The неразривно интердисциплинарен характер на музиката, като излиза от най-новите разработки на експериментални изследвания за музикално изпълнение, също поставя в дълбок доказателства отношенията между математически, физически, неврофизиологични, осезателни и музикални аспекти. В същото време, благодарение на все по-високите постижения на изчислителните науки, тя се превърна в обичайна практика да се използват числени симулации, за да моделират музикално изпълнение в такъв строг и ефективен начин, за да се позволи точно експериментална проверка. Получените знания са много обещаващи по отношение на стратегиите и приложения за музика педагогика. Традиционният подход във висшето музикално образование - на базата на един интуитивен прехвърляне на тълкувателните способности, от учителя на учен - може да се интегрира с стимулирането на съзнателен контрол на изразителни черти от учащия

2 В Borio, G., Zanarini, G., Серавеца, A., Orcalli, A., Gozza, P., и Baroni, М., "ла Музика дойде Scienza: modelli meccanici, astrazioni Matematiche, teorie armoniche, esperienza д storicità delluomo музикална ", Il Saggiatore Musicale (1997),

3 Parncutt, Р., "Защо систематично музикознание Защо студентска конференция?". В М. М. Марин, М. Knoche, и Р. Parncutt (Ред.), Първа международна конференция на студенти от Системно музикознание (SysMus08): Резюмета, Департамент по музикознание в Университета в Грац, Австрия (2008).

По-долу ще намерите колекция от теоретични трудове, насочени към въпросите, свързани с систематично музикознание. Този референтен списък не е завършен. Ако знаете, че всички препратки (статии, глави от книги или книги), които трябва да бъдат включени, моля да ни уведомите!

Auhagen, W., Gätjen, В., и Ниймьолер, К. W. (Eds.) (1995). Systemische Musikwissenschaft: юбилеен сборник Jobst Петър Fricke Zum 65. Geburtstag. Онлайн версия с много статии можете да намерите тук.

Кук, Н. (2006). Преминаване на граница: коментар на Henkjan Хонинговането "За нарастващата роля на наблюдение, формализация и експериментален метод в музикология". Емпиричните музикознание преглед, 1 (1), 7-11. PDF

Leman, М. (2008). Системно музикология на кръстопътя на модерна музика изследвания. В. Schneider (ED.), Систематична и сравнителна музикална музика: Концепции, методи, констатации (стр. 89-115). Хамбургер Jahrbuch Für Musikwissenchaft, 24. Франкфурт на Майн: Питър Ланг. PDF

Цели и цели на международната научна конференция

Международната научна конференция е федерална организация, посветена на обединяването на значителен брой разнообразни научни събития за представяне в рамките на програмата на конференцията. Събитията ще преминат през времето по време на конференцията в зависимост от броя и продължителността на презентациите. С високото си качество, тя предоставя изключителна стойност за студенти, учени и изследователи на индустрията.

Международната конференция по систематична музикация има за цел да обедини водещи академични учени, изследователи и научни учени за обмен и споделят своите опит и резултати от научните изследвания по всички аспекти на системната музикалогия. Той също така предоставя премиер интердисциплинарна платформа за изследователи, практикуващи и педагози, които да представят и обсъждат най-новите иновации, тенденции и загриженост, както и практическите предизвикателства и решенията, приети в областта на системната музикална музикация.

Поканете за вноски

бъдещи автори са любезно насърчавани да допринасят и да оформят конференцията чрез подаване на изследователски резюмета, вестници и електронни плакати. Също така, висококачествени изследователски вноски, описващи оригиналните и непубликувани резултати от концептуалната, конструктивна, емпирична, експериментална или теоретична работа във всички области на систематичната музикална музика, са изискани за представяне на конференцията. Конференцията има принос на резюмета, документи и електронни плакати, които се справят с теми и теми на конференцията, включително цифри, маси и препратки към нови изследователски материали.

Насоки за авторите

Всички подадени конферентни статии ще бъдат сляп партньорски преглед от три компетентни рецензии. Дейностите на рецензията на връстниците се индексират в индекса на открито науката, Google Scholar, Semantic Scholar, Zendo, Openaire, Base, Worldcat, Sherpa / Romeo и други индексни бази данни. Индикатори на фактора на въздействието.

Специални въпроси на списанието

15. Международната конференция по систематична музикалогия се обедини със специалната списание за систематична музикалогия. Също така ще бъдат разгледани и редица избрани пълноценни текстови документи с висока въздействие на специалните издания. Всички подадени документи ще имат възможност да бъдат разгледани за този специален брой издания. Изборът на хартия ще се извършва по време на процеса на партньорска проверка, както и на етапа на презентацията на конференцията. Предадените документи не трябва да бъдат разглеждани по всяко друго списание или публикация. Окончателното решение за избор на хартия ще бъде направено въз основа на докладите на партньорската проверка от страна на гост редакторите и главния редактор съвместно. Избраните пълни текстови документи ще бъдат публикувани безплатно безплатно.

Спонсор на конференцията и възможностите за изложители

Конференцията предлага възможност да стане спонсор или изложител на конференцията. Да участвате като спонсор или изложител, моля, изтеглете и попълнете формуляра за заявка за спонсорство на конференцията.

Цифровата програма се състои от книгата за електронно производство, която е достъпна само за онлайн и включва комуникациите на конференцията (резюме и документи). Регистрираните участници могат да получат достъп до цифрово наличните конференции (и сертификати), като посещават страниците си на профила.

Подходи в систематична музикална музикална музика и постмодерните знания Съвместно пиано и пиано педагогика Композиция и провеждане на възникваща музикална технология Възникващите тенденции в музикалната индустрия Емпирична музикална музика музикална музикална ефективност музикална музикална теория и композиция музикална и етномузикология звук записинг струни систематична музикална музика Систематичен и когнитивен вятър и перкусии, месинг и перкусии

Всички конферентни материали и услуги ще бъдат доставени цифрово на участника с онлайн системата за управление на конференцията. Регистрацията на конференцията включва следните цифрови материали и услуги:

За тази серия

Серията обхваща последните проучвания, горещи теми и тенденции в системната музикална музика. След силно интердисциплинарния характер на полето, публикациите свързват различни мнения за музикални теми и проблеми с полетата с множествена методология, теоретичен фон и модели. Той предпазва експерименталните находки, изчислителни модели, психологически и неврокогнитивни изследвания и етническо и градско поле работят в разбиране на музиката и неговите характеристики. Той също така поддържа проактивен изглед на полето, което предполага твърди и софтуерни решения, нови музикални инструменти и контролни инструменти, съдържателни системи или патенти в областта на музиката. Нейната цел е да продължи в над 100 години международна и интердисциплинарна традиция на систематичната музикация, като представя текущите изследвания и нови идеи до преразглеждане и концептуални перспективи. Той е отворен за тематични обеми, монографии и конферентни производства. серията, затова обхваща ядрото на систематичната музикална музика, - музикална акустика, която обхваща цялата гама от изграждане на инструменти и подобряване, музикално обработване на сигнали и музикално извличане, модели на акустични системи, звук и студио, стая, акустика, Звезди и звуков дизайн, музикален производствен софтуер и всички аспекти на производството на музикален тонус. Той също така обхваща приложения като дизайн на синтезатори, тон, ритъм или тембърни модели, базирани на звук, игри или стрийминг и разпространение на музика чрез глобални мрежи. Етномузикология

M..: Кандидатите трябва да представят изследователска статия като извадка от умения за писане и научни изследвания. Кандидатите обикновено са завършили бакалавърска степен по музика. Кандидатите със силни музикални среди и бакалавърски степени в други области са добре дошли, но трябва да предоставят доказателства за тяхното музикално обучение и опит. рН., Заявителите са длъжни да държат магистърска степен по етномусикология или в сродно поле като музика, антропология или фолклор със значителен акцент в етномузикологията. Кандидати с майстори. Степените, но с малко или никакъв фон в етномузикологията трябва да се прилага за М.. Програма в етномузикология.

Представяне

Всички становища ще бъдат направени под формата на удължени резюмета. Разширеният резюме дава възможност да опишете мотивацията за вашата работа и използваната методология, както и подробни резултати и заключения.

Приемането на становищата ще бъде определено от анонимно партньорски преглед. Поради тази причина изследователите не трябва да се позовават на собствените си имена в представените резюмета. Изследователите могат да кандидатстват само за едно презентация. Тематични области

SYSMUS е посветен на включването на широк спектър от теми в рамките на своите конференции, представител на голямото разнообразие в системното музикално изследване. Изявленията, насочени към някоя от следните субекти, са особено добре дошли:

Орални презентации

Виртуални презентации са добавени като опция, за да се включат потенциални участници, които не могат да присъстват лично поради разходи, грижи или други причини, както и средство за допринасяне за намаляване на въглеродния отпечатък на нашата област. Тези потенциални участници трябва да представят работата си по същия начин, както ако това е редовно устно представяне и ни информират за техните напрежения в Sysmus2018Gmail. преди крайния срок за подаване. Виртуалните презентации имат еднакво положение на устни презентации; Само средата е различна. Те ще бъдат разпределени и слотове 20 минути, като 12 минути за презентацията (предварително записани), 5 минути за дискусия (чрез Skype) и 3 минути, за да се подготвите за следващия разговор. Връзката на Dropbox (или подобна) към записа на презентацията трябва да бъде изпратена на SYSMUS18Gmail. Ом не по-късно от 16 май 2018. Виртуални плакати

виртуалните плакати ще имат еднакво положение на презентации на плаката; Плакатите трябва да бъдат изпратени до SYSMUS2018GMail. OM в PDF формат не по-късно от 16 май 2018 г. и ще бъде показан на мястото по време на сесиите на плаката. Ще бъде на разположение компютър с Skype връзка, за да се даде възможност за обсъждане в реално време с връстниците. Ще има ограничен брой виртуални плакати, така че не забравяйте да ни информирате за намеренията си в sysmus2018Gmail. преди крайния срок за подаване.

Бързо резюме на това, което трябва да знаете:

Бакалавърската програма в приложна музикална и музикална образование е уникална в Германия до момента. Комбинацията от тези две области на обучение и прилагания подход го правят уникален. Приложните програми означава, че учениците имат възможност да практикуват използването на уменията, които са научили в практически проекти, където създават свои собствени договорености, организират концерти, извършват проекти за музикално образование или да създават подкасти, например. Бакалавърската програма може да бъде проучена в пълно или непълно работно време. Какво е музикологията?

Музикацията се занимава с музика от различни гледни точки и с много различни методи. Той не знае нито стилистични, нито културни граници. Така музиката на дълго почистените композитори, както и текущите музикални графики или музика от други култури може да се превърне в фокус на изследването. В същото време това не е само за самата музика, но и за това как да се справим с него, например когато слушате или да правите музика. Например, въпросът за това как паметта за музикални функции или как емоциите на музиката може да се разглеждат точно толкова, колкото етап страх по време на изпълнение или практически процеси на музиканти. Музикацията преследва своите изследователски въпроси, основно въз основа на теоретични съображения и емпирични изследвания, а не с помощта на практическо музикално образование. Историческа музикална музика

Вие не можете да бъдете вечно. В даден момент, ще вземете всичко, което работите в миналото, колкото и много години, свържете се с няколко стотин страници, защитете го и се гордейте много с факта, че сте завършили докторска степен по темата за систематичната музикална музика . В утопична ситуация отнема няколко седмици след отбраната си, след това се върнете в реалността или реалния свят и помислете какво искате да направите след това. Може би след вашето завръщане получавате късмет и кандидатствате за позиция в университет и можете да започнете да преподавате и проучвате веднага. Или може би ще получите постдок, опаковайте чантите си и преминете към нов град, за да продължите с академичното си приключение за няколко години, или може би в крайна сметка да вземете допълнителен концерт някъде и трябва да преподавате на непълно работно време без гаранция за бъдещето Заетост в нещо близо до жизнена заплата. Или може би си добър поглед пет, десет или двадесет години по пътя и си помисли за себе си: освен академията, какво друго е там? Ами ако искаш да си намериш работа в индустрията? Никога няма да отида да направя проучване отново, ако напусна академията?

Как проучва студент по системна музикална музика Какво друго е там? Докато има цяла култура, изградена около това как да продължи в академичните среди, няма толкова много достъпна за учениците от града, за да разберат как да приземят индустриална работа от Академията.

Топ 5 материали

Сара Вон най-накрая получава биографията, която тя заслужава

Широкото присъствие на джаз и блус в африканското американско визуално изкуство отдавна е пренебрегнато. Изслушването на слуха прави случая за признаване на значението на музиката, както като официален шаблон, така и като изрична тема. Преместване от използването на емблематични музикални фигури и мотиви в Harlem Renaissance Art, тази новаторска колекция изследва по-алюзивните и неуловими препратки към джаз и блус в широк кръг от предимно съвременни визуални художници. Има научни есета на художниците Rose Piper Graham Lock, Норман Луис Сара дърво, Боб Томпсън Ричард Х. Кинг, Ромър Брадден Робърт Г. Омислям, Йоханес VLZ и Jeanmichel Basquiat Robert Farris Thompson, както и сметка за ранно блус Рекламно изкуство Павел Оливър и дискусия на снимките на Рой Декарава Ричард Енс. Тези есета са разпръснати с поредица от задълбочени интервюта от Graham Lock, който говори с Култър Майкъл Къмингс и художници Сам Мидълтън, Wadsworth Jarrell, Joe Oversetreet и Ellen Banks за техните музикални вдъхновения, и също така разглеждат реципрочния ефект върху музиката в разговора Саксофонистите Марти Ерлих и Джейн Ира Блум. С многобройни илюстрации както в книгата, така и на уебсайта на придружаването, слуховото око потвърждава значението на очарователен и динамичен аспект на афро-американското визуално изкуство, което е твърде дълго пренебрегнато..

Сара Вон най-накрая получава биографията, която тя заслужава
Онлайн извличане

В сравнение с лица без изричното обучение по музика, възрастни музиканти са улеснили невронни функции в няколко условия. Те също така показва структурни промени в различни области на мозъка, тези промени, съответстващи на интензивността и продължителността на тяхното музикално обучение. Предишни изследвания са фокусирани върху разследването на музиканти с обучение в Западна класическа музика. Въпреки това, музиканти, участващи в различни музикални жанрове може да покаже силно диференцирани звукови профили в съответствие с изискванията, определени от техния жанр, аз. . различна значимост на различни музикални звукови възможности. Тази хипотеза се тества в нова мелодия парадигма включително отклонения в настройка, тембъра, ритъм, мелодия транспозиции и мелодия контур. С помощта на тази парадигма, докато участниците гледали мълчалив видео и инструктирани да не обръща внимание на звуците, ние в сравнение класическа, джаз и рок музиканти и nonmusicians точност на невронна кодиране на мелодията. Във всички групи участници, всички отклонения, предизвикани отговор MMN, което е кортикална индекс на отклонение дискриминация. Силата на MMN и последващите вниманието отговорите P3A отразява значението на различни звукови характеристики във всеки музикален жанр тези автоматични отговори на мозъка избирателно са подобрени до отклонения в тунинг класически музиканти, времето класически и джаз музиканти, джаз транспониране музиканти и мелодия контура джаз и рок музиканти. Взети заедно, тези резултати показват, че музикантите с различна история обучение са силно специализирани кортикална реактивност към звуци, които нарушават невралната шаблона за мелодия съдържание..

Онлайн извличане
Внимание изисква CloudFlare.

Нека m tan 3 и n секунда 6, което кои от следните твърдения не са верни.

Внимание изисква CloudFlare.
Джаз в Музика за сценични и Screen Subjecto. ом

Рейчъл Блум и Алин Брош Маккена влезе вътре серия финал, който носи lawyerturnedpretzel машина Ребека Bunch щастие най-сетне..

Джаз в Музика за сценични и Screen Subjecto. ом
Атина

В известен смисъл музикалните решения са политически решения. Те оформят как ценим културния принос на тези в нашето общество, чиито гласове заслужават да бъдат усилени. Черната евангелска музика е жизненоважна за духовното и моралното здраве на нашите църкви..

Атина
Внимание изисква CloudFlare.

От 1973 г. Texas ежемесечно е влошило живота в съвременния Тексас, съобщавайки за жизненоважни въпроси като политиката, околната среда, промишлеността и образованието. Като ръководство за свободното време, Texas ежемесечно продължава да бъде необходимата власт на сцената на Тексас, обхващаща музика, изкуства, пътуване, ресторанти, музеи и културни събития с проницателните си препоръки..

Внимание изисква CloudFlare.
Стравински късна музика

Композиторът смесени популярни и класически идиоми като никой преди или след това, и изпълнителите все още са объркани.

Стравински късна музика
Уилям Грант все още песен на ново състезание пианисти

Започнете да изучавате музика. Научете речника, термини и повече с флаш карти, игри и други учебни инструменти..

Уилям Грант все още песен на ново състезание пианисти

Любими днес

Откъде идват от Quadrivium

До девети век, ролята на професионален музикант в preIslamic Арабия и Месопотамия е изпълнена предимно от жени. Мъжете са били социално prohibi ...

Ръководство на изпълнителите за седемтедесето музика, второ издание

Georg Philipp Telemanns Musique de Table 1733 стана емблематична за дълга и богата традиция на Тафелмусик, в която музиката съпровожда ястия от всички видове. Но връзката с колекциите с тази традиция никога не е била адекватно обяснена, нито традицията е привличала много научно внимание. Рисуване на различни източници, включително публикувани музика, визуални произведения, трактати на любезната етикет, книги за фестивала, пътните дневници и менютата, тази статия свързва Musique de Table до Тафелмусик, съставен и извършен в Европа от края на средновековния период чрез просветлението . Такива богати контекстуализации предполагат как Telemanns музиката може да е функционирала в банкет за поставяне на музиканти, периодично спрямо непрекъснато представяне и взаимодейства с високо ритуализираните аспекти на празнуващите ястия. Той също така изяснява състоянието на музиката Visvis Други публикувани примери за Tafelmusik от края на седемнадесети и началото на осемнадесети век.

MUSIC10QUARTER1MODULE1 PDFCOFFEE. Ом

Насърчаване на културното разбирателство в един глобализиран свят, тази колекция е предоставен сбит и уникално въведение към западната култура.

Глава 21 Рано модернизма флашкарти

Насърчаване на културното разбирателство в един глобализиран свят, тази колекция е предоставен сбит и уникално въведение към западната култура.

Michael Dadap класически китарист, композитор, диригент

Филипински юриспруденция Рамон Тапалес срещу президент и управителен съвет на Университета на Филипините

Пиано изпита парчета 2019 2020, ABRSM клас 1

Популярната наука дава на нашите читатели информацията и инструментите за подобряване на техните технологии и техния свят. Основното убеждение, че популярната наука и нашите читатели споделят бъдещето, ще бъде по-добра, а науката и технологиите са движещите сили, които ще помогнат да го направят по-добре.

Крайна академия за музикален орган

Ноември 05, 2021 Кратки отговори Въпрос Звукът на музикалната част1 Клас 9 Бележки Едурев е направен от най-добрите учители от клас 9. Този документ е високо оценен от учениците от клас 9 и е разгледан 3505 пъти.

503 Услугата е временно недостъпна

Подобни думи за инструментална музика. Дефиниция прилагателно. nstrmntl, nstrmnl служене или действие като средство или помощ.

Грег Гилпин защо пеем

Грег Гилпин Защо пеем лист музика и печат PDF рейтинг за хор TTBB. Музиката на концерта включва 10 страници. Интерактивен преглед. Изтеглете или запазете като PDF.

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".